Stel cookie voorkeur in

U heeft de regie

U vindt het belangrijk om vanuit uw organistie een goed communicatie te hebben met alle betrokken rondom uw cliënten. Daarom wilt u de regie in handen hebben.

 

Toegang tot schriftjes verstrekken

In Mijn Dagverslag bepaalt de groepsleiding, op basis van een toestemmingsverklaring van de ouders/verzorgers, wie er toegang tot schriftjes van cliënten heeft. Bij het aanmaken van een schriftje, kan uw groepsleiding personen die al in Mijn Dagverslag voorkomen, direct toegang verlenen of personen die nog niet voorkomen, aanmaken en daarna toegang verlenen.

Toegang tot schriftjes zelf aanvragen

Ook bestaat de mogelijkheid dat personen zelf toegang aanvragen tot schriftjes (bijvoorbeeld in het geval van themagerichte groepsschriftjes). In de laatste situatie bepaalt uw groepsleiding of de toegang daadwerkelijk wordt verstrekt.

Toegang tot schriftje intrekken

Uiteraard kan uw groepsleiding de toegang van personen tot schriftjes ook intrekken. Betrokkene wordt daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.